Vad är djupinlärning eller ”deep learning”?

Artificiell intelligens > Maskininlärning > Djupinlärning

Djupinlärning, eller deep learning, är ett begrepp som förekommer inom artificiell intelligens (AI) och är en del av maskininlärning. Det handlar om förmågan att inte bara lära sig saker utan att även kunna analysera informationen.

 

 

Maskininlärning

Djupinlärning är ett delområde inom maskininlärning. Maskininlärning handlar om att analysera en mängd information för att nå ett önskat resultat. Vid traditionell utveckling av programvara talar utvecklaren om för datorn hur den ska analysera varje specifik information. När det handlar om maskininlärning ger man datorn både information och rätt svar. På så sätt lär sig datorn själv vilka algoritmer som ska användas för att komma fram till rätt svar. Till exempel används maskininlärning för att filtrera ut skräppost i din e-post-inkorg. Genom att låta analysera en mängd data lär sig nätverket vilka meddelanden som ska filtreras som skräppost och vilka meddelanden användaren är intresserad av. Eftersom användaren också själv kan markera meddelanden som skräp utvecklas algoritmen som bestämmer vilka meddelanden som ska sorteras ut.

 

Djupinlärning

Djupinlärning handlar om samma sak som maskininlärning – fast mer komplext. När man pratar om djupinlärning pratar man ibland också om artificiella neuronnät (artificial neuron network, ANN). Kort sagt analyseras informationen mer vid djupinlärning än maskininlärning. Informationen passerar då genom flera lager (faltningslager) innan ett resultat presenteras för användaren. Djupinlärning är den moderna varianten av maskininlärning. Den är helt enkelt mer utarbetad med mer komplexa matriser än den gamla maskininlärningen. Det gör att resultatet blir mer precist vid användande av djupinlärning än maskininlärning.

För att kunna använda sig av djupinlärning krävs kraftfull hårdvara och är en av anledningarna till att det först på senare år slagit igenom.

Exempel på djupinlärning

  • Spotify, Netflix med flera presenterar listor anpassade för dig baserat på tidigare val
  • Självkörande bilar
  • Bildigenkänning, t.ex. identifiera ansiktsuttryck i bilder